Континуирана едукација

ПОЗИВАМО ВАС НА КУРС

Извештај о акредитованим стручним састанцима по Одлуци Здравственог савета број 153-02-3751/2014-01 од 17.11.2014

ГЛУТАТИОН КАО ПРОТЕКТОР У ОКСИДАТИВНОМ СТРЕСУ ИЗАЗВАНОМ ДЕЈСТВОМ ТЕШКИХ МЕТАЛА
заказан за 18.12.2014. и 05.06.2015

Предавач: Професор Јасмина М.Јовановић Мирковић
Циљна група:лекари,стоматолози,фармацеути,биохемичари, мед.сестре,здрав.техничари
Акредитациони број: Д-1-2018/14
Програм је акредитован са 2 бода
Котизација 300,00 динара
Позив на број Б-КЕ

НЕСТЕРОИДНИ АНТИ-ИНФЛАТОРНИ ЛЕКОВИ, NSAIL
Заказан за 15.12.2014 и 02.06.2015

Предавач:Виолета Арсовски
Циљна група: мед.сестре,здрав.техничари,струковни фармацеути, лаборанти,ренген техничари
Акредитациони број: Д-1-2019/14
Програм је акредитован са 2 бода
Котизација 300,00 динара
Позив на број Б-КЕ

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА НАКОН ХИРУШКЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ
заказан за 17.04.2015 и 17.05.2015

Предавач:Сунчица Ивановић
Циљна група: мед.сестра,здрав.техничари,васпитачи у васпитним установама,лабораторијски техничари, фармацеутски техничари
Акредитациони број:Д-1-2020/14
Програм је акредитован са 2 бода.
Котизација 300,00 динара
Позив на број Б-КЕ

ДЕЛИРИЈУМ КОД СТАРИЈИХ ОСОБА
заказан за 17.04.2015 и 17.05.2015

Предавач: Сунчица Ивановић
Циљна група мед.сестра,здрав.техничари,васпитачи у васпитним установама,лабораторијски техничари, фармацеутски техничари
Акредитациони број:Д-1-2021/14
Програм је акредитован са 2 бода.
Котизација 300,00 динара
Позив на број Б-КЕ

СОЦИЈАЛНА ПОДРШКА КАО ФАКТОР ЗДРАВЉА
заказан за 08.04.2015 и 19.05.2015

Предавач:Професор Деспотовић Миле
Циљна група мед.сестре,здрав.техничари,струковни фармацеути, лаборанти,ренген техничари
Акредитациони број:Д-1-2022/14
Програм је акредитован са 2 бода
Котизација 300,00 динара
Позив на број Б-КЕ

ЗЛОУПОТРЕБА ПСИХОАКТИВНИХ СУПСТАНЦИ У АДОЛЕСЦЕНЦИЈА
заказан за 22.03.2015 и 28.04.2015

Предавач:Проф.дрДеспотовић Миле
Циљна група мед.сестра,здрав.техничари,васпитачи у васпитним установама,лабораторијски техничари, фармацеутски техничари
Акредитациони број:Д-1-2023/14
Програм је акредитован са 2 бода
Котизација 300,00 динара
Позив на број Б-КЕ

СУНЧАЊЕ БЕЗ РИЗИКА
заказан за 17.12.2014 и 03.06.2015

Предавач:Виолета Арсовски
Циљна група лекари,стоматолози,фармацеути,биохемичари, мед.сестре,здрав.техничари ,васпитачи у васпитним установама
Акредациони број:Д-1-2024/14
Програм је акредитован са 2 бода
Котизација 300,00 динара
Позив на број Б-КЕ

ГОЈАЗНОСТ КОД ДЕЦЕ
заказан за 13.12.2014 и 07.02.2015

Предавач:Проф.дрБиљана Илић
Циљна група лекари,стоматолози,фармацеути,биохемичари, мед.сестре,здрав.техничари ,васпитачи у васпитним установама
Акредитациони број:Д-1-2025/14
Програм је акредитован са 2 бода
Котизација 300,00 динара
Позив на број Б-КЕ

УТИЦАЈ ОЛОВА НА СТАНДАРДНЕ БИОХЕМИЈСКЕ АНАЛИЗЕ КРВИ
заказан за 05.12.2014 и 21.04.2015

Предавач: Проф.др Јасмина М.Јовановић Мирковић
Циљна група лекари,стоматолози,фармацеути,биохемичари, мед.сестре,здрав.техничари ,васпитачи у васпитним установама
Акредитациони број:Д-1-2026/14
Програм је акредитован са 2 бода
Котизација 300,00 динара
Позив на број Б-КЕ

ГОЈАЗНОСТ И АРТЕРИЈСКА ХИПЕРТЕНЗИЈА КОД ДЕЦЕ И АДОЛЕСЦЕНАТА
заказан за 17.04.2015 и 17.05.2015

Предавач: Сунчица Ивановић
Циљна група лекари,стоматолози,фармацеути,биохемичари, мед.сестре,здрав.техничари ,васпитачи у васпитним установама
Акредитациони број:Д-1-2038/14
Програм је акредитован са 2 бода.
Котизација 300,00 динара
Позив на број Б-КЕ

Стимулација развоја деце по Војти
заказана за 25.04.2015 године у 9 часова
Акредитациони број : Д-1-362/15
Предавачи: Мр Оливер Милошевић ,Проф.др.сц Милорад Јевтић ,Мр.Слађана Арсић
Вежбе: Гордана Перовић
Циљна група : Лекари,средњи,виши и високи струковни физиотерапеутски техничари
Број бодова: 4
Број полазника: 100
Цена ( са пдв-ом): 2 000,00 динара

Генетика наследних облика канцера
заказан за 06.12.2014. године у 12 часова
Предавач: проф. др Душица Живановић
Циљна група: Лекари, Стоматолози, Фармацеути, Мед.сестра-техничар, Здравствени техничари, Фармацеутски техничари, Струковна медицинска сестра
Број бодова: 2
Број полазника: 100
Цена (са ПДВ-ом): 0 динара

Примена нових супстанци у терапији лечења туберкулозе, крвних судова и HIV-a
заказан за 22.03.2014. и 14.06.2014. године
Предавач: Виолета Арсовски
Циљна група: медицинске сестре техничари, фармацеутски техничари, струковне медицинске сестре, струковни фармацеутски техничари
Број бодова: 2
Број полазника: 100
Цена (са ПДВ-ом): 300 динара

Токсикологија и народно здравље
заказан за 08.04.2014. и 19.05.2014. године
Предавач:
медицинске сестре техничари, виша медицинска сестра, струковне медицинске сестре
Број бодова: 2
Број полазника: 100
Цена (са ПДВ-ом): 300 динара

Квалитет живота
заказан за 22.03.2014. и 28.04.2014. године
Предавач:
Миле Деспотовоић
Циљна група: медицинске сестре техничари, виша медицинска сестра, струковне медицинске сестре
Број бодова: 2
Број полазника: 100
Цена (са ПДВ-ом): 300 динара

Мултипла склероза-потреба неге и формирање стручног кадра МС сестре
заказан за 03.04.2014. и 28.05.2014. године
Предавач:
Сунчица Ивановић
Циљна група: медицинске сестре техничари, виша медицинска сестра, струковне медицинске сестре
Број бодова: 2
Број полазника: 100
Цена (са ПДВ-ом): 300 динара

Падови код старијих особа које живе у заједници
заказан за 14.03.2014. и 10.05.2014. године
Предавач:
Сунчица Ивановић
Циљна група: медицинске сестре техничари, виша медицинска сестра, струковне медицинске сестре
Број бодова: 2
Број полазника: 100
Цена (са ПДВ-ом): 300 динара

Проблеми изазови у раду са оболелима од деменције
заказан за 17.04.2014. и 17.05.2014. године
Предавач:
Сунчица Ивановић
Циљна група: медицинске сестре техничари, виша медицинска сестра, струковне медицинске сестре
Број бодова: 2
Број полазника: 100
Цена (са ПДВ-ом): 300 динара

 

ПРИЈАВА НА КУРС

Пријављивање се може урадити телефоном, е-mail или факсом.
Особа за контакт и пријављивање: Олга Станковић
Тел. 035/401-117, 401-140
Факс: 035/401-130
E-mail: bibliotekavms@gmail.com

Након пријављивања учешће на курсу се дефинитивно потврђује уплатом котизације на жиро рачун Високе медицинске школе струковних студија у Ћуприји 840-1380666-30. У позиву на број навести акредитациони број курса.

 

Архива:

 

Реализација едукације у Суботици 19. и 20. јуна 2010. године

  • Тема: Професионални развој наставника практичне наставе Високих медицинских школа струковних студија и средњих медицинских школа – програм је акредитован са 6 бодова
    Предавач: Мр. Јадранка Урошевић

Мултипла склероза-потреба неге и формирање стручног кадра МС сестре