Континуирана едукација у 2010 и 2011

Акредитовани програми у 2010. и 2011.–ој години у виду курсева у високој медицинској школи струковних студија у Ћуприји су:

 • Тема: Савремене медицинске и комплементарне методе у дијагностици и третману локомоторног апарата – програми је акредитован са 4 бода
  Предавачи : Др Цугио Такаги, Проф. др Гордана Тончев, Проф. др Миодраг Вељковић
 • Тема:Примена мануелних техника у терапијском процесу након повреда и обољења локомоторног апарата  –  програми је акредитован са 4 бода
  Предавачи : Др Цугио Такаги, Др Биљана Балов, Мр Слађана Арсић
 • Тема: Природни имуностимулатори – програм је акредитован са 5 бодова
  Предавачи: проф. др Драгана Секуловић, проф.др Ђорђе Стевановић, проф.др Милица Маринковић
 • Тема: Значај медицинских сестара и здравствених техничара у препознавању наследних поремећаја и основе генетичког саветовања – програм је акредитован са 6 бодова
  Предавачи: проф. др Љубиша Михајловић, проф. др Невенка Михајловић, др Љиљана Антић, спец. стерилитета и фертилитета
 • Тема: Превенција старења коже – програм је акредитован са 6 бодова
  Предавачи: проф. др Драгана Секуловић, др Јасмина Голубовић, спец.дерматологије
 • Тема: Иновација компетенција наставника вештина у сестринству/сарадника из праксе/патронажних сестара – програм је акредитован са 6 бодова
  Предавачи: Мр Јадранка Урошевић,Проф.др Љиљана Миловић, Др Христос Алексопулос
 • Тема: Специфичност здравствене неге деце и омладине ометене у развоју и одраслих особа са инвалидитетом – програм је акредитован са 6 бодова
  Предавачи: Мр Јадранка Урошевић, Проф. др Љиљана Миловић, Миле Деспотовић
 • Тема: Старење и болести нервног система – програм је акредитован са 5 бодова
  Предавачи: Др Светлана Миљковић, Мр Јадранка Урошевић, Др Саша Атанасковић
 • Тема: Симптоми и спречавање старења коже – програм је акредитован са 4 бодa
  Предавачи: Проф. др Драгана Секуловић, Др Јасмина Голубовић, Дипл. фармацеут Јагода Николић