Обавештење

Студенти који у школској 2019/20 години поново уписују исти предмет, на основу члана 102. Закона о високом образовању („Сл.гласник РС“ бр.88/2017, 27/2018-др.закон и 73/2018), став 9. и став 10, у обавези су да поново слушају и полажу предмете које нису положили у претходној школској години.

Сходно томе, предмете из зимског семестра могу полагати почев од јануарско-фебруарског испитног рока, а предмете из летњег семестра, могу полагати почев од јунског испитног рока

Подели ово на