Факултет здравствених наука, Словењ Градец, Словенија

Slovenj Gradec

У јулу 2013. године Висока медицинска школа струковних студија у Ћуприји и Висока школа здравствене неге, Градац, Словенија, потписале су уговор о билетаралној сарадњи.

Уговор подразумева сарадњу која се реализује кроз усавршавања наставника и сарадника, њиховим учешћем у одређеним облицима наставе, заједничким научно-истраживачким пројектима, пројектима развоја и унапређења студијских програма, организовања научних скупова, мобилности професора, сарадника и студената.

У складу са националном стратегијом високог образовања и стратегијом развоја науке и технологије у Србији ова срадања обезбеђује размену искустава у области сестринства, медицинских наука и образовној пракси ради континуираног унапређења квалитета наставног процеса у области високог образовања.