Набавка 47/20

Набавка на коју се Закон не примењује 47/20 Тонери за штампаче: Позив за подношење понуда

Read More
Јавна набавка 02/19
феб02

Јавна набавка 02/19

Јавна набавка – Електрична енергија: Позив за подношење понуде ЈН 02/2019 Конкурсна документација ЈН 02/2019 Одлука о додели уговора ЈН 02/2019 Обавештење о закључењу уговора ЈН 02/2019

Read More
Јавна набавка 01/19
јан04

Јавна набавка 01/19

Јавна набавка – Гасна уља: Позив за подношење понуде ЈН 01/2019 Конкурсна документација ЈН 01/2019 Конкурсна документација ЈН 01/2019 – измена 1 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда – Пријава ЈН 01/2019 Одговор на захтев за појашњење ЈН 01/2019 Одлука о додели уговора ЈН 01/2019 Обавештење о закључењу уговора ЈН...

Read More
Јавна набавка 06/18
нов01

Јавна набавка 06/18

Јавна набавка – Набавка путничког аутомобила: Позив за подношење понуде ЈН 06/2018 Конкурсна документација ЈН 06/2018 Одлука о додели уговора ЈН 06/2018

Read More
Јавна набавка 05/18
окт19

Јавна набавка 05/18

Јавна набавка – Лож уље: Позив за подношење понуде ЈН 05/2018 Конкурсна документација ЈН 05/2018 Одлука о додели уговора ЈН 05/2018

Read More
Јавна набавка 04/18
сеп14

Јавна набавка 04/18

Јавна набавка – Израда пројектно-техничке документације: Позив за подношење понуде ЈН 04/2018 Конкурсна документација ЈН 04/2018 Одговор на захтев за измену конкурсне документације ЈН 04/2018 Измена Конкурсне документације ЈН 04/2018 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда. Одлука о додели уговора ЈН 04/2018 Обавештење о закљученом уговору ЈН...

Read More