Студијски програми

Школа има седам акредитованих студијских програма:

Основне струковне студије

  1. Струковна медицинска сестра
  2. Струковни физиотерапеут
  3. Струковни медицински радиолог
  4. Струковна медицинска сестра бабица
  5. Струковни фармацеут

Мастер струковне студије

  1. Струковни мастер медицинска сестра
  2. Струковни мастер физиотерапеут