EURASHE

EURASHE

Шта је то EURASHE?

EURASHE је Европска асоцијација високошколских институција које нуде програме сконцентрисане на струковно образовање и ангажоване су у примењеним и струковно-оријентисаним истраживањима у оквиру циклуса Болоње. EURASHE је основана 1990. године у Патрасу (Грчка).Њен секретаријат се налази у Бриселу (Белгија).

Ко су чланови EURASHE?

Преко 500 високошколских институција из 40 земаља у оквиру Европског простора високог образовања (EHEA) део су EURASHE-е. Чланови EURASHE-е су национална удружења високошколских установа и самосталне високошколске институције као што су универзитети, факултети и универзитети примењених наука. Друга професионална удружења и организације као заинтересоване стране које су активне у области високог образовања су такође чланови EURASHE-е.

Више о члановима EURASHE-е видети овде (енглески).

Који су циљеви EURASHE-е?

Мисија EURASHE-е је да промовише интересе европског струковног високог образовања. Наши циљеви су да:

 • потпомогнемо формирање Европског простора високог образовања и истраживања (EHERA);
 • промовишемо транснационалну сарадњу међу члановима;
 • члановима обезбедимо платформу за добијање и размену информација у вези са будућим развојем високог образовања;
 • обезбедимо и чувамо сарадњу између чланова EURASHE-е и институција ван Европског простора високог образовања и истраживања (EHERA);
 • остваримо сарадњу у области високог образовања успостављајући блиске везе са другим организацијама које имају сличне циљеве као ми.

Шта то EURASHE чини?

EURASHE изводи активности у оквиру четири главна поља спровођења своје политике, а то су:

EURASHE дејствује у оквиру четири главна поља спровођења своје политике између осталог и:

 • развијањем позиција своје политике;
 • представљањем струковног високог образовања (PHE) креаторима политике, заинтересованим странама и партнерима;
 • организовањем разних догађаја;
 • извођењем међународних пројеката.

Активности политике EURASHE-е

EURASHE развија активности своје политике у складу са својом дугорочном стратегијом. Оне су наглашене у публикацији “EURASHE-иних 10 заповести за Европски простор високог образовања (EHEA) 2020” (март 2010.) и прецизиране у нашем свеобухватном документу политике “Према диверсификованом, одговорном и конкурентном европском високом образовању” (април 2012).

Позиција EURASHE је такође прецизирана у нашим тематским документима политике и позиције који, између осталих, укључују и:

Више о политичким активностима EURASHE-е погледати овде (енглески)

Представљање струковног високог образовања

Основни циљ EURASHE-е је да штити интересе струковно-оријентисаних високошколских институција, као и да непрестано повећава значај и квалитет струковног образовања у Европи. Овај циљ се постиже и представљањем струковног високог образовања креаторима политике, нашим партнерима и другим заинтересованим странама у високом образовању и наглашавањем његовог друштвеног доприноса . Од 2001. EURASHE је и консултативни члан Групе за праћење Болоњског процеса (BFUG). EURASHE је такође члан “Групе Е4” (“E4-Group“) коју чине и наше колеге ENQA (Европска асоцијација за обезбеђење квалитета у високом образовању), ESU (Европска студентска асоцијација) и EUA (Европска асоциојација универзитета): партнерство је усмерено на питања обезбеђења квалитета.

Више детаља о представљању EURASHE погледати овде (енглески)

Догађаји у вези са активностима EURASHE-е

Годишње конференције и семинари EURASHE-е доприносе професионалном развоју институција које су наши чланови, те су, стога, важни за европско струковно високо образовање. Они привлаче председнике разних институција, практичаре из области високог образовања, креаторе политике, професоре и студенте – широм Европе и ван њених простора. Домаћини организатори наших догађаја су институције чланови EURASHE-е и ови догађаји представљају комуникациону и информациону платформу за експерте из области образовања. Ради демонстрације друштвеног доприноса струковног високог образовања, EURASHE организује Годишњу конференцију, Годишњи семинар о доживотном учењу и разне семинаре, округле столове и радионице сходно потребама наших чланова.

Више детаља о догађајима које организује EURASHE погледати овде (енглески)

Међународни пројекти EURASHE-е

У циљу пружања подршке имплементацији и реализацији наших циљева, EURASHE заједно са својим члановима и партнерима изводи међународне пројекте. Наш приступ је мултидисциплинаран, политички независан и комбинује (примењена) истраживања и развој политике са конкретним иницијативама. Наши скорашњи пројекти између осталих укључују и:

 • PHExcel: Тестирање изводљивости препознатљивости квалитета за надмоћност струковног високог образовања
 • HAPHE: Усаглашавањ приступа струковном високом образовању у Европи
 • L5Missing: Ниво 5 је карика која недостаје – кратки циклуси високог образовања у Европи
 • FLLLEX: Утицај стратегија доживотног учења на струковно високо образовање

Више о пројектима EURASHE-е погледати овде (енглески)

 

Сeртификат о чланству