Међународна размена студената

Висока медицинска школа струковних студија у Ћуприји у оквиру сталног унапређења квалитета, стручног развоја и бољег повезивања сродних установа високог образовања континуирано развија све облике међународне сарадње у циљу  размене искустава и знања како међу професорима који се баве истим или сродним областима деловања тако и између студената.

Реализацију својих циљева наша школа остварује пре свега кроз програм размене студената. Наши студенти се могу усавршавати у школама са којима имамо потписане билатералне споразуме о сарадњи или у школама чланицама ЕНМ-а.

ENM (The European Nursig Module) је асоцијација која окупља институције из различитих земаља које се баве школовањем медицинских сестара. Наша школа као чланица ове мреже омогућава студентима студијског програма струковна медицинска сестра и струковна медицинска сестра – бабица да се укључе у  програм међународне размене студената тиме што ће своја знања усавршавати у неким од школа чланица ове мреже или угостити неке од студената из школа чланица ове мреже.

Билатералне споразуме о сарадњи школа има са доле наденим високошколским установама. Студент наше школе се може укључити у програм размене са неком од доле наведених школа уколико је његов студијски програма наведену уз  назив школе.

Уколико желите да учествујете у програму размене студената можете се пријавити овде.

За више информација можете контактирати координаторa за размену студената Нелу Мариновић на мејл  enm.vms@gmail.com или прочитајте Процедуре за размену студента.