Завршни рад

УПУТСТВО ЗА ИЗРАДУ И ПРЕДАЈУ ЗАВРШНОГ РАДА

 

Обавештење о избору ментора за завршни рад школске 2023/2024 године

Студенти треће године свих студијских програма основних струковних студија, као и студенти завршне године мастер струковних студија у обавези су да изаберу ментора за израду завршног рада са листе ментора усвојене на Наставно-стручном већу Одсека медицинских студија Ћуприја
Избор ментора вршиће се преко студентског сервиса (е-студент) у периоду од 15. до 19. априла 2024. године
Број студената по ментору је ограничен. Уколико је код ментора кога студент жели да изабере квота попуњена, студент ће морати да изабере другог ментора.
Уколико студент изабере ментора који предаје изборни предмет, услов је да студент слуша и полаже тај предмет.

 

Менторства за школску 2023/24

 1. Струковна медицинска сестра
 2. Струковни физиотерапеут
 3. Струковни медицински радиолог
 4. Струковна медицинска сестра бабица
 5. Струковни фармацеут
 6. Струковни мастер медицинска сестра

Теме завршних радова за школску 2023/24

 1. Струковна медицинска сестра
 2. Струковни физиотерапеут
 3. Струковни медицински радиолог
 4. Струковна медицинска сестра бабица
 5. Струковни фармацеут
 6. Струковни мастер медицинска сестра

 

Студенти могу да полажу завршни рад из стручно апликативних предмета: