Распоред колоквијума

Струковна медицинска сестра

Социјална медицина – 30.03.2020. и 18.05.2020. (1 група од 7:00 – 7:45, 2 група од 7:45 – 8:30, 3 група 8:30 – 9:15
Интерна медицина – 29.04.2020.

Струковни физиотерапеут

Социјална медицина – 30.03.2020. и 18.05.2020. (1 група од 7:00 – 7:45, 2 група од 7:45 – 8:30, 3 група 8:30 – 9:15

Струковни медицински радиолог

 

Струковна медицинска сестра бабица

Енглески језик – 16.04.2020. и 30.05.2020.
Социјална медицина – 30.03.2020. и 18.05.2020. (1 група од 7:00 – 7:45, 2 група од 7:45 – 8:30, 3 група 8:30 – 9:15

Струковни козметичар естетичар

 

Струковни фармацеутски техничар

Енглески језик – 15.04.2020. и 27.05.2020.