Издавачка делатност

СТРУЧНО ИНФОРМАТИВНИ ЧАСОПИС

Висока медицинска школа струковних студија у Ћуприји покренула је издавање часописа Здравствени радник. Идеја да се оваква врста часописа покрене проистекла је из потребе да се промовише здравсвена струка у свим доменима да се  иницира и прикаже стручно теоријски и практичан рад у свим студијским групама заступљеним у школи.
Здравствени радник је стручно информативни часопис чоји је циљ:
– да стручним радовима допринесе квалитету рада у свим студијским групама
– да обавештава о новинама  у стручним и научним достигнућима из оквира здравствене струке
– да прати школовање на свим нивоима, као и да информише о питањима од заједничког интереса

Часопис има свој научни и редакциони одбор који је одговоран за квалитет и стручност радова који ће се публиковати. У самом часопису постоји методолошко упутство  намењено заинтересованим ауторима који се за објаву својих радова морају истих придржавати.

Могућност публиковања радова пружена је професорима,студентима и запосленима у здравсвеном систему. Први број часописа је публикован децембра 2011 године, а годишње ће се објављивати два броја. Часопис се неће наплаћивати.

Часопис може да се погледа на интернет порталу школе.

Постојање и публиковање часописа у складу је са правилником о издавачкој делатности школе.

 • Здравствени радник бр. 1. – ВМШСС Ћуприја, децембар 2011. године |
 • Здравствени радник бр. 2. – ВМШСС Ћуприја, децембар 2012. године | pdf

 

УЏБЕНИЦИ

У нашој школи на основу Правилника о уџбеницима и издавачкој делатности којим се утврђује припремање, одобравање, издавање и дистрибуција уџбеника, функционише издавачка делатност. Приликом одобравања и издавања уџбеничке литературе посебно се оцењује квалитет садржаја, структура, стил и обим издања. Квалитет издања систематично се прати и оцењује пре свега са аспекта стручности и савремености избором компетентних рецензената. Послове издавања уџбеничке литературе воде Наставно веће и Комисија за издавачку делатност. Иначе, наша школа обезбеђује студентима потребан број примерака уџбеничке литературе која је неопходна за савладавање градива из сваког предмета која је позната и објављена унапред пре почетка извођења наставе. Иницијативу за оцену квалитета уџбеничке литературе, могу покренути и студенти и наставници.

 • Фармацеутска технологија са биофармацијом, Д. Секуловић, Ћуприја 2010. год.
 • Козметичке сировине, Д. Секуловић, Ћуприја 2010. год.
 • Увод у фармацију, Д. Секуловић, Ћуприја 2010. год.
 • Специјална козметологија, Д. Секуловић, Ћуприја 2010. год.
 • Хумана генетика, Љ. Михајловић, Н. Михајловић, Ћуприја 2009. год.
 • Козметологија 1, Д. Секуловић, Ћуприја 2009. год.
 • Козметологија 2, Д. Секуловић, Ћуприја 2009. год.
 • Клиничка анатомија, Ј. Димитријевић, Х. Алехопулос, Ћуприја 2009. год.
 • Фармакологија, Ђ. Стевановић, Ћуприја 2009. год.
 • Апитерапија, Ђ. Стевановић, Ћуприја 2009. год.
 • Миловановићев увод у клиничку психијатрију, С. Ђукић Дејановић, Ћуприја 2009. год.

 

Списак књига преведених са Норвешког језика доступних у библиотеци школе

 • Анестезија, Inger Liv Hovind, ВМШ Ћуприја 2005.
 • Приручник за медицинске сестре, Turud Elisabeth Martinsen, Завод за уџбеник Сарајево 2006.
 • Процедуре, приручник за медицинске сестре, Turud Elisabeth Martinsen, Удружење медицинских сестара и техничара Београд 2004.
 • Комуникација сестра – пацијент, Hilde Eide, Tom Eide, Удружење медицинских сестара и техничара Београд 2005.
 • Терапија бола, Finn Nortvedt Jan Ove Nesse, Норвешка, Осло 1997.
 • Старење и болести мозга, Knut Engedal, Torgeir Bruun Wyller, ВМШ Ћуприја 2007.
 • Комуникација са старима, Ken Heap, Норвешка, Осло 2006.
 • ЦЕО а не у деловима, Jan Kare Hummelvoll, Дом старих Грабовац, Рисан, Осло 2004.
 • Клиничко руковање лековима, Solrun Holm Jan Olav Notevarp, Дом старих Грабовац, Рисан, Осло 2007.
 • Рана, Christina Lindholm, Осло 2004.