Континуирана едукација у 2009. години

Курсеви који су акредитовани у 2009.–ој години и који су успешно реализовани у више наврата су:

 • Тема: Менаџмент у сестринству – програм је акредитован са 5 бодова
  Предавач: Проф. др Љиљана Миловић
 • Процес здравствене неге – програм је акредитован са 6 бодова
  Предавач: Проф. др Љиљана Миловић
 • Тема: Комуникација за здравствене раднике – програм је акредитован са 6 бодова
  Предавач: Проф. др Мирјана Стаменовић
 • Тема: Дијабетолошка здравствена нега – програм је акредитован са 5 бодова
  Предавач: Проф. др Мирјана Стаменовић
 • Тема: Здравствена нега детета са посебним потребама у развојним групама и на болничком лечењу – програм је акредитован са 6 бодова
  Предавач: Мр. Јадранка Урошевић