Бирање ментора за Завршни рад за школску 2019/20 годину
мај20

Бирање ментора за Завршни рад за школску 2019/20 годину

Студенти треће године свих студијских програма су у обавези да до 25.05.2020. године у 8 часова попуне упитник за бирање ментора (предмета) код ког ће студент израђивати Завршни рад. Упитници: Струковна медицинска сестра Струковни физиотерапеут Струковни медицински радиолог Струковна медицинска сестра бабица Струковни козметичар естетичар Струковни фармацеут Студент предлаже три ментора код којих жели са ради завршни рад. Број...

Сазнај више
УПУТСТВА И ПРЕПОРУКЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ COVID-19 НА АКАДЕМИЈИ ВАСПИТАЧКО МЕДИЦИНСКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА И У ОДСЕЦИМА КРУШЕВАЦ, ЋУПРИЈА, АЛЕКСИНАЦ У ОКВИРУ ПОСТУПНОГ УБЛАЖАВАЊА МЕРА ВЕЗАНИХ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ШИРЕЊА БОЛЕСТИ COVID-19
мај15

УПУТСТВА И ПРЕПОРУКЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ COVID-19 НА АКАДЕМИЈИ ВАСПИТАЧКО МЕДИЦИНСКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА И У ОДСЕЦИМА КРУШЕВАЦ, ЋУПРИЈА, АЛЕКСИНАЦ У ОКВИРУ ПОСТУПНОГ УБЛАЖАВАЊА МЕРА ВЕЗАНИХ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ШИРЕЊА БОЛЕСТИ COVID-19

УПУТСТВА И ПРЕПОРУКЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ COVID-19 НА АКАДЕМИЈИ ВАСПИТАЧКО МЕДИЦИНСКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА И У ОДСЕЦИМА КРУШЕВАЦ, ЋУПРИЈА, АЛЕКСИНАЦ У ОКВИРУ ПОСТУПНОГ УБЛАЖАВАЊА МЕРА ВЕЗАНИХ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ШИРЕЊА БОЛЕСТИ COVID-19   Пре почетка рада Академије и свих одсека, а и свакодневно спроводити чишћење и дезинфекцију простора, прибора и опреме, као и проветравање просторија најмање пола сата након чишћења. При коришћењу...

Сазнај више
Одлука Наставно-стручног већа
мај12
Сазнај више
Обавештење за студенте основних и мастер струковних студија
мај10

Обавештење за студенте основних и мастер струковних студија

Према препоруци Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а у склопу припрема за наставак школске 2019/2020.године, обавештавамо Вас да настављамо са наставним активностима организовањем априлског испитног рока који ће трајати од 18.05. до 30.05.2020.године уз обезбеђивање и поштовање мера социјалне дистанце и придржавања свих осталих превентивних мера Термини пријаве испита, за априлски испитни рок, биће благовремено...

Сазнај више
Припремна питања
апр01

Припремна питања

Поводом настале ситуације желимо да омогућимо будућим студентима да се на време припреме за квалификациони испит. Припремна питања за основне струковне студије која се могу наћи на тесту можете преузети овде. Литература: Биологија 1, Балос Д., Стевановић Б., Пауновић К., Стевановић Ђ. Биологија 2, Крумић М., Савић И., Ћурчић Б. Биологија 3, Мариновић Д., Анђелковић М., Савић А., Дилкић В. Биологија 4, Цветковић Д., Лакушић Д., Матић...

Сазнај више
Обавештење
мар26

Обавештење

Сви oблици нaстaвe  нa Aкaдeмиjи вaспитaчкo мeдицинских струкoвних студиja oдвиjaћe сe eлeктрoнским путeм дo ствaрaњa услoвa зa нeсмeтaнo рeaлизoвaњe нaстaвнoг прoцeсa. Нaстaвни мaтeриjaли сa прeзeнтaциjaмa и прoпрaтним упутствимa бићe рeдoвнo aжурирaни и дoступни нa сajтoвимa Oдсeкa у сaстaву Aкaдeмиje и прeкo плaтфoрмe Mooдлe (oдсeк Крушeвaц). Студeнти ћe нeдeљнo дoбиjaти инструкциje oд прeдмeтнoг нaстaвникa и сaрaдникa. Нaстaвници...

Сазнај више