Коначна ранг листа 2015/16

Након истека рока за жалбе Висока медицинска школа струковних студија у Ћуприји објављује Коначне ранг листе пријављених кандидата за упис у прву годину основних струковних студија и то по студијским програмима:

 1. Струковна медицинска сестра
 2. Струковни физиотерапеут
 3. Струковни медицински радиолог
 4. Струковна медицинска сестра бабица
 5. Струковни козметичар естетичар
 6. Струковни фармацеутски техничар
 7. Ранг листа припадника ромске националне мањине који се уписују по афирмативном упису.

Одлуком Владе Републике Србије о броју студената за упис у прву годину студија студијских програма основних струковних студија чији је оснивач Република Србија за школску 2015/16 годину уписује се 1 (један) кандидат по афирмативном упису припадника ромске националне мањине.

УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА 08., 09. и 10. јула 2015. године од 9 до 18 сати.

Потребна оригинална документа за упис:

 • Диплома о завршеној средњој школи,
 • Сведочанства сва четири разреда средње школе,
 • Извод из матичне књиге рођених,
 • Лекарско уверење,
 • Индекс (купује се у школи),
 • Образац ШВ-20 (два комада, добијају се уз индекс),
 • Фотографије формата 3,5х4,5цм (два комада),
 • Уплата прве рате школарине за самофинансирајуће студенте (20.000 дин.),
 • Уплата осигурања за прву годину студија (400 дин.),
 • Уговор у студирању (потписује се у школи).

Напомена: На налозима за уплату у позиву на број уписати деловодни број са пријаве односно број индекса.

Author: РЦ

Share This Post On