Обавештење о јавном увиду

Академија васпитачко-медицинских струковних студија, обавештава сва заинтересована лица да увид у Извештај комисије о пријављеним кандидатима са предлогом за избор у звање предавача за  ужу научно- стручну област: Фармација и фармакологија, са 100% радним временом, Одсек Ћуприја, на одређено време од 5 година, могу извршити у периоду од 03.08. до 17.08.2021. године од 9 до 12 часова у библиотеци Одсека Ћуприја и секретаријату Академије.

Author: РЦ

Share This Post On