ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОМ УВИДУ

Академија васпитачко-медицинских струковних студија, обавештава сва заинтересована лица да увид у Извештај комисије о пријављеним кандидатима са предлогом за избор у звање сарадник практичар из области медицине за  ужу научно- стручну област Здравствена нега за предмете: Здравствена нега у гинекологији 2, Здравствена нега у акушерству, Здравствена нега новорођенчета и Здравствена нега код ризичних и патолошких трудноћа, могу извршити у периоду од 13.08. до 26.08.2021. године од 9 до 12 часова у библиотеци Одсека Ћуприја и секретаријату Академије.

Author: Jelena Nikolic

Share This Post On