Прва међународна Конференција високих здравствених школа и факултета здравствене орјентације (IHEICon 2013): Едукација за активно старење

Висока медицинска школа струковних студија у Ћуприји се последњих година наметнула као одличан и стабилан сарадника, али и домаћин свим установама и организацијама које се баве едукацијом из области здравствене и социјалне заштите. Тако, ове године наша Школа је била креатор идеје и домаћин Прве међународне Конференције високих здравствених школа и факултета здравствене орјентације (IHEICon 2013): Едукација за активно старење. Иначе, акредитовани програм под овим називом је домаћи курс 1. категорије, према Одлуци Здравственог савета.

Циљ ове, а и будућих Конференција, је да повезује све оне који се баве образовањем у области здравствене и социјалне заштите, и да се усмери на занимљиве теме, да се критички и отворено осврне на актуелне догађаје из ових области, да се уважавају туђа искуства и отворено говори о примерима добре и лоше праксе.

Конференција се одржала у Високој медицинској школи струковних студија у Ћуприји, 22.11.2013. године. Било је присутно око 150 учесника из Србије и земања из окружења: уводничара, предавача, оних који су имали постер презентације, пасивних слушалаца, међу којима су били и наши студенти који су показали висок ниво интересовања за тему Конференције.

Тема Конференције је била актуелна и у складу са приоритетима Светске здравствене организације – Едукација за активно старење. Обзиром да је у последњих 20 година дошло до значајне демографске промене у смислу старења популације, што је проузроковало другачије захтеве за едукацијом и праксом, онда се Конференција посебно фокусирала на будуће професионалне вештине и компетенције, одн. развијање оних које су неопходне за помоћ старима.

Радило се пленарно и у групама, а посебно су били драгоцени прикази праксе из суседних земаља и размена искустава из рзличитих установа, као и договори око будеће и актуелне сарадње.

На основу резултата спроведене евалуације, опште задовољство учесника одржаним програмом континуиране медицинске едукације: „Прва међународна Конференција високих здравствених школа и факултета здравствене орјентације (IHEICon 2013): Едукација за активно старење” оцењено је просечном оценом 4,70 (од максималне оцене 5,00), корисност идеја у вези са темом и послом који се обавља просечном оценом 4,78 и умеће предавача просечном оценом 4,70.

Конференција је прошла у доброј атмосфери, уз наглашавање потребе да су овакви сусрети и размене искуства неопходни и у будуће, уз појачан рад свих високих школа у „троуглу знања“: истраживања, иновације и едукација.

У целини гледано, организовање и спровођење ове Конференције је било вишеструко корисно и оправдано: уочено је да наша Школа има капацитете да буде домаћин и квалитетно спроведе своју замисао о функционалном повезивању високих школа и других сектора заједнице као императив, успостављени су и обновљени контакти, размењена су различита искуства о томе како студентима приближити нова сазнања и вештине на суштински и занимљив начин, иницирала се даља сарадња са другом школама, дата је шанса студентима да учествују на међународној конференцији као усмени излагачи неке теме или као запитани млади људи о искуствима других, а уочено је и да је унапређење квалитета рада део свакодневне праксе.

Проф. струковних студија Татјана Симовић

Author: РЦ

Share This Post On