Струковна медицинска сестра

Услов за упис Високе медицинске школе струковних студија у Ћуприји смер – струковна медицинска сестра је завршена средња медицинска школа и положен квалификациони испит из биологије.

Студијски програм за струковну медицинску сестру траје шест семестара односно три године и носи 180 ЕСПБ бодова. Након завршетка студијског програма и положеног завршног испита кроз израду дипломског рада и усмену презентацију стиче се звање ,,струковна медицинска сестра“.

Сврха студијског програма струковна медицинска сестра је образовање потребног стручног кадра имајући у виду нове приступе здрављу и здравственој политици који се заснивају на заштити и унапређењу здравља, а који захтевају примене сестринских функција и компетенција.

picture

Професионално деловање сестара подразумева пружање стручне помоћи у току животног циклуса сваком појединцу у здрављу и болести. Студент у нашој школи кроз квалитетан наставни процес овладава основним теоријским и практичним знањима како би се несметано усмеравао за будуће занимање.

Струковна медицинска сестра се оспособљава за рад у болницама, домовима здравља, диспанзерима, саветовалиштима, патронажној служби, заводима здравствене заштите, климатским лечилиштима, старачким домовима, школама, предшколским установама и она заузима важно место у здравственом систему.

Структуру обавезних предмета чине пет опште образовних предмета са укупно 27 бодова, тринаест стручних предмета са укупно 72 бода, петнаест стручно-апликативних предмета са 81 бодом и седам изборних предмета са 36 бодова, јер се од једанаест изборних предмета бирају седам.

Author: РЦ

Share This Post On