Струковни фармацеутски техничар

picture

Услов за упис Високе медицинске школу струковних студија у Ћуприји смер – струковни фармацеутски техничар је завршена средња медицинска школа, средња фармацеутска школа средња козметичарска школа или гимназија и положен квалификациони испит из хемије и биологије.

Студијски програм за струковног фармацеутског техничара траје шест семестара односно три године и носи 180 ЕСПБ бодова. По завршетку студијског програма и положеног завршног испита кроз израду дипломског рада и усмену презентацију стиче се звање „струковни фармацеутски техничар“.
Студијски програм струковних студија из фармације својим садржајем омогућава студентима довољно стручног знања и стицање одговарајучих вештина за професионално деловање у оквиру фармацеутског сектора.

picture

Струковни фармацеутски техничар може радити у апотеци, болничкој апотеци, биохемијској лабораторији, консултантској фармацији. Може да буде део тима у клиничкој фармацији, да учествује у процесу производње лекова, вакцина, медицинских средстава у оквиру фармацеутске и козметичке индустрије, да буде део тима за научно-истраживачки рад, да врши пријаву о нежељеном дејству лекова и других производа Министарству здравља, може да координира набавку стручне литературе и води стручну библиотеку. Компетенције струковног фармацеута, такође, могу доћи до изражаја и у велетрговинама које су везане за фармацеутску индустрију.

Студијски програм стуковног фармацеутског техничара припада стуковним студијама са укупно тридеседва предмета од чега су двадесетчетири обавезна. Структуру обавезних предмета чине: пет опште образовних предмета са укупно 27 бодова, дванаест стручних предмета са укупно 72 бода, петнаест стручно-апликативних са 81 бодом.Изборни предмети су из групе стручно-апликативних и имају 36 бодова.

Author: РЦ

Share This Post On