Струковни физиотерапеут

Услов за упис Високе медицинске школе струковних студија у Ћуприји смер струковни терапеут је завршена средња медицинска школа, гимназија или средња ветеринарска школа и положен квалификациони испит из физике и биологије.

Студијски програм за струковног терапеута траје шест семестара односно три године и носи 180 ЕСПБ бодова. Након завршетка студијског програма и положеног завршног испита кроз израду дипломског рада и усмену презентацију стиче се звање ,,струковни терапеут“. Сврха овог студијског програма је образовање студената за занимање струковни терапеут, што ће им омогућити рад на пословима превенције, лечења и рехабилитације оболеле деце, одраслих и старих људи у здравству, а поред тога и рад у области социјалне заштите, просвете и мале привреде.

picture

Циљ овог програма је и да се образује струковни терапеут који ће самостално радити у државном и приватном сектору, организовати такав рад и радити на планирању и унапређењу квалитета рада, контроли рада и примени модерних и савремених средстава физикалне медицине и рехабилитације у третманима здравих и болесних људи и људи са посебним потребама.

Делокруг рада струковног терапеута обухвата рад у оквиру основне и примарне здравствене заштите, у домовима здравља, у одељењима физикалне медицине и рехабилитације у болницама, клиничким центрима, у клиникама за физикалну медицину и рехабилитацију, у оквиру амбуланти спортске медицине, у спортским клубовима, фитнес центрима, теретанама итд…

Студијски програм студија за струковног терапеута се састоји од 29 предмета, међу којима су 21 обавезна и 8 изборних. Сви предмети су једносеместрални и подељени су на опште, стручне и стручно апликативне.

Author: РЦ

Share This Post On