Струковни козметичар естетичар

Услов за упис Високе медицинске школу струковних студија у Ћуприји смер струковни козметичар естетичар је завршена средња медицинска школа, гимназија, хемијска школа, средња козметичарска или средња фармацеутска школа и положен квалификациони испит из хемије и биологије .

Студијски програм за струковног козметицара естетичара траје шест семестара односно три године и носи 180 ЕСПБ бодова. Након завршетка студијског програма и положеног завршног испита кроз израду дипломског рада и усмену презентацију стиче се звање “струковни козметицар естетичар”.
Козметичар естетичар у току струковних студија стиче теоретска и практична знања из естетике и декоративне козметике и има могућност да своје вештине примењује у модерном стајлингу својих корисника.

picture

Струковни козметичар естетичар се оспособљава да ради као члан тима у дерматолошким ординацијама, ординацијама за пластичну хирургију и специјализованим центрима за спровођење мера релаксације и психосоцијалне рехабилитације. Исто тако струковни козметичар естетичар се оспособљава да организује, руководи и пружа услуге корисницима у домену мале привреде, односно да своја стручна знања примени пружајући услуге својим корисницима из домена козметике и естетике у козметичким салонима, фитнес центрима и центрима за релаксацију.

Студијски програм трогодишњих струковних студија козметике и естетике садржи укупно двадесет и четири обавезна предмета. Структуру обавезних предмета чине: шест опште образовних предмета са укупно 27 бодова, десет стручних предмета са укупно 72 бода, осам стручно-апликативних предмета са 81 бодом и четири изборна предмета са 36 бодова.

Author: РЦ

Share This Post On