Упис оцена

Увид у радове из предмета Информатика, Статистика, Информатика у здравству и Информатика и статистика, је 31.08.2015. године од 10 – 10.30 часова, а упис оцена од 10.30 – 11.30 часова у кабинету за информатику.
мр Драган Антић, дипл. ел. инг.

Author: РЦ

Share This Post On