Упутство студентима за плаћање школарине и испита

Студент је дужан да измири своје финансијске обавезе према Академији васпитачко-медицинских струковних студија у складу са унапред утврђеном динамиком плаћања на нивоу школске године, која је благовремено објављена на сајту и огласним таблама одсека.

Финансијско задужење за студенте који се не финансирају из буџета Републике Србије за одређену школску годину је  школарина чији је износ утврђен Ценовником.

Финансијско задужење за студенте који се не финансирају из буџета Републике Србије, а имају неположене испите из претходних школских година јесте  износ школарине увећан за износ за пренос ЕСПБ бодова (сразмерно броју ЕСПБ бодова неположених испита).

Цена једног ЕСПБ бода је утврђена Ценовником.

Финансијско задужење за студенте који опет уписују исту годину студија  је износ за пренос бодова (сразмерно броју ЕСПБ бодова неположених испита).

Потребно је да студент изврши уплату одговарајућег износа на текући рачун Акдемије 72 сата пре датума од ког би требало да располаже новцем, односно да га користи за плаћање рате школарине и пријављивање испита.

Уколико студент благовремено изврши уплату са тачним јединственим позивом на број, уплата се  приказује  на стању рачуна његовог налога на студентском сервису и тако може несметано да располаже уплаћеним новцем.

Author: РЦ

Share This Post On