Усклађивање стеченог стручног назива

КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА ПРОЈЕКТУ УСКЛАЂИВАЊЕ СТЕЧЕНОГ СТРУЧНОГ НАЗИВА

Висока медицинска школа струковних студија у Ћуприји од 2008. године је започела пројекат „Усклађивање стечених стручних назива“ што подразумева да студенти који су завршили Вишу медицинску школу и стекли више образовање, учешћем у поменутом пројекту и испуњењем одређених обавеза стичу 180 ЕСПБ и легалитет стицања високог образовања за здравствене раднике за који Висока медицинска школа струковних студија Ћуприја има акредитоване програме.

Упис кандидата је од 01.09. до 30.09.2017. године.

Конкурс је отворен за следеће смерове:

 • Струковна медицинска сестра техничар,
 • Струковни физиотерапеут,
 • Струковни медицински радиолог,
 • Струковна медицинска сестра бабица,
 • Струковни фармацеутски техничар,
 • Струковни козметичар естетичар.

Студенти могу да конкуришу са потребном документацијом за упис усклађивања стеченог стручног назива. Молба за усклађивање стеченог стручног назива могу поднети сва лица која су стекла одговарајућу диплому Вишег образовања.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРИЈАВУ И УПИС:

 • Уверење о положеним испитима,
 • Извод из матичне књиге рођених,
 • Фотокопију дипломе о завршеној вишој школи (оверена копија),
 • Фотокопију личне карте,
 • Венчани лист (за студенте који су променили презиме),
 • Стари индекс,
 • Две фотографије 3,5х4,5,
 • Образац ШВ-20,
 • Нови индекс (индекс се попуњава ћириличним писмом, штампаним словима),
 • Доказ о уплати на име уверења о положеним испитима од 2.000,00 дин. (важи за кандидате који су завршили Вишу медицинску школу у Ћуприји),
 • Доказ о уплати прве рате школарине у износу од 10.000,00 динара (Висина школарине је 40.000,00 динара – 1 рата се плаћа приликом уписа),
 • Молба за усклађивање стеченог стручног назива.

Комисија за упоређивање наставних планова и програма ради усклађивања стеченог стручног звања, предлаже упис студента за наставак школовања. Више информација о пријави можете добити на следеће бројеве телефона: 035/401-142, 035/401-165, 035/401-164 или на мејл vms.vidica@gmail.com .

ШКОЛАРИНА

 • 1 рата се плаћа приликом уписа – 10.000 РСД
 • Преостале три раде се плаћају месечно.
 • Школарина мора бити испраћена у целости најкасније до пријаве завршног рада.
 • Моле се студенти да у позиву на број за уплату школарине упишу слова ДШ и број индекса (ДШ 12345/1). Текући рачун школе је 840-1380666-30

ПРИЈАВЉИВАЊЕ ИСПИТА

 • Студенти пријављују испит само једном након одслушане наставе и та пријава важи за све рокове.
 • Пријаве за полагања испита одређене по решењу за сваког студента се достављају студентској служби, након одслушане наставе.

ОБРАСЦИ

 • Молба за усклађивање стеченог стручног назива
 • Образац за изборне предмете – струковна медицинска сестра
 • Образац за изборне предмете – струковни физиотерапеут
 • Образац за изборне предмете – струковни медицински радиолог
 • Образац за изборне предмете – струковна медицинска сестра бабица

РАСПОРЕД НАСТАВЕ

 • Струковна медицинска сестра техничар
 • Струковни физиотерапеут
 • Струковни медицински радиолог
 • Струковна медицинска сестра бабица
 • Струковни фармацеут
 • Струковни козметичар естетичар

РАСПОРЕД КОНСУЛТАЦИЈА

 • Струковна медицинска сестра
 • Струковни физиотерапеут
 • Струковни медицински радиолог
 • Струковна медицинска сестра бабица

СПИСАК ЗАДУЖЕЊА

 • Струковна медицинска сестра техничар
 • Струковни физиотерапеут
 • Струковни медицински радиолог
 • Струковна медицинска сестра бабица

РАСПОРЕД ИСПИТА

 • Струковна медицинска сестра техничар
 • Струковни физиотерапеут
 • Струковни медицински радиолог
 • Струковна медицинска сестра бабица
 • Струковни фармацеут
 • Струковни козметичар естетичар

УПУТСТВО ЗА ИЗРАДУ И ПРЕДАЈУ ЗАВРШНОГ РАДА
Документација која је потребна приликом предаје завршног рада:

 • 4 истоветна примерка рада (меки повез) од којих је један потписан од стране ментора;
 • CD или DVD на ком се налази цео Завршни рад у електронском облику (урађен у Microsoft Office Word) и скраћеном верзијом Завршног рада (презентација урађена у Microsoft Office PowerPoint-у коју студент користи за одбрану рада);
 • Пријава завршног рада (преузима се у скриптарници);
 • Потврда из библиотеке (о измирењу дуговања);
 • Упут о обављеној стручној пракси;
 • Упут за обављање праксе предвиђене за Завршни рад (оверен од стране референтне установе);
 • ШВ 50 образац (добија се у студентској служби);
 • Индекс (са свим уписаним оценама и уписаним обавезним праксама (стручну праксу уписује шеф студијског програма у индекс и праксу коју је студент обавио у оквиру израде Завршног рада уписује ментор у индекс).

Студенти могу да полажу завршни рад из стручно апликативних предмета:

 • Струковна медицинска сестра техничар
 • Струковни физиотерапеут
 • Струковни медицински радиолог
 • Струковна медицинска сестра бабица
 • Струковни фармацеут
 • Струковни козметичар естетичар