Струковна медицинска сестра – специјалиста

Школске 2012/2013. године уписана је последња генерација студијског програма „Струковна медицинска сестра-специјалиста“ који је оспосбњавао кадар за рад у области геронтологије.

Овај студијски програм развио се из сарадње наше школе са Високом школом за медицинске сестре из Трондхајма у Норвешкој .

Услов за упис специјализације – струковна медицинска сестра – специјалиста имали су  кандидати са завршеном високом медицинском школом смер струковна медицинска сестра..

picture

Специјалистичке струковне студије, којим се стиче академски назив Струковна медицинска сестра-специјалиста трајао је 1 годину, односно 2 семестра. Основна сврха специјалистичког студијског програма било је остваривање образовних, стручних и истраживачких циљева и задатака из области геронтологије и бриге о старим особама. Програм образовања омогућавао је дипломираним сестрама, проширивање својих знања из области геронтологије и бриге о старим. Студијски план оогућавао је студентима да након усвајања теоретског знања примене у пракси превенцију, третман и рехабилитацију старих, заједно са са старим особама, њиховим породицама, волонтерима и другим професијама.

Овај студијски програм дефинисан је у складу са Законом о Високом образовању Републике Србије као и Болоњском декларацијом, тако да је примењен европски систем преноса бодова (ЕСПБ), при чему годишња акумулација ЕСПБ износи 60 бодова.
Настава из једног предмета изводила се у току једног семестра у добро опремљеним и просторно адекватним учионицама и вежбаоницама, у школи, у наставном базама као и у установама које се баве здравственом негом и бригом о старима, геријатријским центрима и у научним институцијама.

Сви предмети, предвиђени наставним планом и програмом, подељени су на обавезне (укупно 7) и изборне (укупно 2). Листа изборних предмета садржи укупно 4 предмета. Са ове листе, студент се опредељивао за укупно 2 изборниа предмета, које је морао изабрати са понуђене листе од 4 изборних предмета овог струковног студијског програма Високе медицинске школе струковних студија у Ћуприји.

Програмски садржај | Књига предмета

 

Сада наша школа омогућава струковним медицинским сестрама усавршавање на студијском програму који је акредитован 2013. године „Струковна медицинска сестра – специјалиста клиничке праксе“ .

Сашнај више