Јединствена ранг листа 2016/17 – септембар

Висока медицинска школа струковних студија у Ћуприји провером пријемних тестова и увидом у резултате које су кандидати остварили, објављује  Јединствене ранг листе пријављених кандидата након полагања пријемног испита и то по студијским програмима:

 

Напомена: Уколико кандидати уоче да неки од података нису тачни, нека се јаве рачунарском центру или путем мејла vmscuprija@gmail.com како би подаци кориговали.

 

 • Увид у тест и подношење приговора – 07.09. од 12 до 14 сати
 • Одлука директора по уложеним приговорима – 08.09. у 12 сати.
 • Жалба Савету школе на одлуку директора – 09.09. од 10 до 12 сати.
 • Одлука Савета 09.09. у 15 сати.

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА – 10.09.2016. године у 10 сати.

УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА од 12.09. до 13.09.2016. године од 8 до 15 сати.

За упис у прву годину студија на основним струковним студијама потребно је доставити следећа оригинална документа:

 1. Извод из матичне књиге рођених;
 2. Сведочанства сва четири разреда средње школе,
 3. Диплома о завршеној средњој школи,
 4. Лекарско уверење за даље школовање (не старије од 6 месеци);
 5. Индекс, уредно попуњен ћириличним писмом (купује се у школи);
 6. Образац ШВ-20 (два примерка, добијају се уз индекс),
 7. Две фотографије формата 3,5 х 4,5цм
 8. Доказ о уплати прве рате школарине, за самофинансирајуће студенте, у износу од 20.000,00 динара (уплату извршити на рачун: 840-1380666-30).
 9. Уговор о студирању (преузима се у скриптарници школе)

ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ

 • за домаће држављане износи 80.000,00 динара;
 • за стране држављане износи 1.500,00 евра у динарској противвредности.

Author: РЦ

Share This Post On