Перспективе система здравствене и социјалне заштите за одрживу будућност

Извештај са COHEHRE Конференције у Будимпешти, Мађарска, 2015

COHEHRE je удружење високих школа здравствене струке и рехабилитације, које је усмерено на унапређење знања и подучавања у области едукације и тренинга здравствених и социјалних професионалаца у Европи. Циљ COHEHRE je унапређење квалитета образовања, изналажење механизама који ће гарантовати квалитет, развој заједничких курикулума међу високим школама здравствене струке и креирање и развој заједничког корпуса знања.

На овогодишњу Конференцију COHEHRE наша Школа је послала једног представника.

Конференција се одржавала у Будимпешти, у периоду од 22.4. до 24.4.2015. године на Семелвајс Универзитету, и то у згради Факултета за здравствене науке, који је део поменутог Универзитета.

Cohehre 2015 06Цела Конференција је обојена изузетно добром организацијом, топлим и домаћинским приступом организатора, интерактивним радом, разменом искустава у раду са студентима, као и иновацијама из области здравствене, медицинске и социјалне праксе. Доминантни утисци су и непосредна комуникација између учесника, неформалне дискусије, предусетљивост домаћина, фасцинирајућа архитектура Пеште, као и саме зграде Факултета.

Било је присутно око 300 учесника из 19 земаља Европе и САД.

Као и увек, Конференција је имала две платформе: једна се односила на преиспитивање и стварање могућности за заједничко учешће у пројектима и на мобилност наставника и студената, а друга платформа се односила на рад Академије COHEHRE, одн. на представљање научних и стручних радова из области јачања система здравствене и социјалне заштите у смислу одговора на постојеће и предвиђене изазове ради креирања адекавтног одговора за одрживу будућност.

Посебан акценат је стављен на следеће теме: иновативно подучавање за област здравствене и социјалне заштите, глобална сарадња и партнерство у вези едукације здравствених професионалаца, нови изазови у систему здравствене и социјалне заштите и једнакост у здрављу и социјалној заштити.

Cohehre 2015 03Теме које су изазвале највише пажње и дискусије су биле следеће: компетенције будућих наставника и студената, давање адкеватних одговора на социјалне изазове, персонализовано учење, начини подучавања у вези социјалних, околинских, културалних и лингвистичких комептенција, допирање до „невидљивиг“ група становништва, неједнакост у здрављу и социјалној заштити.

Основна идеја водиља током целоупног трајања Конференције је како теорију преточити у праксу у контексту потреба за учењем студената у свету који се стално мења.

Проф. струковних студија Татјана Симовић

 

Author: РЦ

Share This Post On