Специјалиста струковни физиотерапеут

Специјалиста струковни физиотрерапеут – област рехабилитација неуролошких болесника

Висока медицинска школа струковних студија Ћуприја почевши од школске 2014./2015. године уврстила је у свој образовни процес и специјалистичке студије намењене свршеним струковним физиотерапеутима кроз студијски програм „Специјалиста струковни физиотрерапеут – област рехабилитација неуролошких болесника“ који јеакредитован у 2014. години од стране Комисије за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије.

Услов за упис специјализације имају кандидати са завршеном Високом медицинском школом студијског програма струковни физиотерапеут.

Специјалистичке струковне студије трају једну годину (два семестра), а студент остварује 60 ЕСПБ што у укупном скору чини 240 ЕСПБ.У току студија, студент слуша4 предмета у првом семестру, а у другом 5, при чему у првом семестру студент бира два изборна предмета.

Планом и програмом специјалистичких студија предвиђена је и стручна пракса која има за циљ постизање вишег степена професионалне самосталности кроз пружање високостручних услуга и формирање стручњака који ће моћи да се укључе у националне и европске токове здравствене праксе.

Од метода извођења наставе на овим програмима издвајају се: интерактивна настава, кабинетске вежбе, дислоциране вежбе у наставним базама и класична предавања. Такође се користе индивидуалне, групне (тимске) колаборативне и кооперативне методе активног учења.

Завршетком ових студија свршени специјалиста је у стању да ефикасно прати и усваја новине из одговарајућих специјализованих области као и да на јасан начин преноси знања и закључке стручној и широј јавности.

Струковни физиотерапеути на студијском програму „Специјалиста струковни физиотрерапеут – област рехабилитација неуролошких болесника“стичу и усвајају шире теоријско и практично знање и стандарде у области рехабилитације неуролошких болесника, чиме се оспособљавају за рад на пословима превенције, лечења и рехабилитације особа оболелих од неуролошких болести.

Сврха програма специјализације је едукација физиотерапеута за мултидисциплинаран приступ неуролошким поремећајима и болестима, практично подизање нивоа квалитета лечења, са посебним акцентом на укључивање свих чланова рехабилитационог тима и друштвене заједнице.

Исход процеса студирања је формирање стручњака који поседује значајно проширена и продубљена знања у односу на знања стечена на основним струковним студијама. Делокруг рада свршених студената овог специјалистичког профила омогућава рад у дечијим одељењима, неуролошким одељењима, бањама и специјализованим установама за лечење и превенцију неуролошких болести, као и геронтолошким центрима.

Из тог разлога ова врста едукације је препозната и вреднована како од стране послодавaца, тако и у систему запошљавања.

Акција је базични основ за сваки успех. Придружите нам се!

Програмски садржај | Књига предмета | Уверење о акредитацији