Обавештење

Одлуком Наставног већа од 14.10.2014. одобрени су ванредни новембарски, децембарски и мартовски испитни рок. Ванредни испитни рокови важе за све студенте који су одлушали наставу за трећу годину закључно са школском 2013/14 годином (апсолвенти).

Цена пријаве испита је 2500,00 динара . Рок за пријаву испита за новембарски ванредни испитни рок је од 24.10. – 31.10.2014. Студенти који немају могућност пријаве испита преко студентског сервиса могу то учинити на шалтеру студентске службе попуњавањем збирне пријаве и достављањем доказа о уплату.

Допис Министарства просвете

001002

Коначна ранг листа за буџет школске 2014/15

Коначна ранг листа за финансирање студената из буџета за упис 2 године

 1. Струковна медицинска сестра
 2. Струковни физиотерапеут
 3. Струковна медицинска сестра бабица
 4. Струковни козметичар естетичар
 5. Струковни фармацеутски техничар

Коначна ранг листа за финансирање студената из буџета за упис 3 године

 

Упис студената: 03.10., 04.10., 06.10. и 07.10.2014. године од 9 до 14 часова по смеровима по већ истакнутом распореду.

Почетак наставе за другу и трећу годину

Обавештавају се студенти друге и треће године да теоријска настава почиње од 06.10.2014. године, а практична од 13.10.2014. године. Распоред наставе биће накнадно истакнут.

Упис друге и треће године школске 2014/15

Погледај pdf верзију

ОБАВЕШТЕЊЕ
о рангирању и упису друге и треће године за школску 2014/2015

Термини објављивања листа и рокови приговора након завршеног рангирања:

 • Привремена ранг листа: 01.10.2014. до 12 часова
 • Приговори на ранг листу до: 02.10.2014. до 10 часова
 • Објављивање коначне ранг листе: 02.10.2014. до 15 часова
 • Упис студената: 03.10., 04.10., 06.10. и 07.10.2014. године од 9 до 14 часова

Упис студената вршиће се по следећем распореду:

Датум Студијски програм Година која се уписује
03.10.2014. Струковна медицинска сестра Друга
04.10.2014. Струковни козметичар естетичар Друга и трећа
Струковни фармацеутски техничар
Обнова године – сви студијски програми
06.10.2014. Струковни физиотерапеут Друга и трећа
07.10.2014. Струковна медицинска сестра Трећа
Струковна медицинска сестра – бабица Друга и трећа

Студенти су у обавези да за упис доставе:

 • Индекс,
 • Доказ о уплати осигурања у износу од 400 динара (у позиву на број обавезно ставити број индекса),
 • Доказ о уплати прве рате школарине (у позову на број обавезно ставити јединствени позив на број од 13 цифара),
 • Два ШВ-20 обрасца (преузима се у скриптарници школе, образац попунити ћирилицом),
 • Два Уговора о студирању (преузима се у скриптарници школе, образац попунити ћирилицом)

Напомена:
Формула за израчунавање прве рате школарине за упис наредне године: (80.000 + n*1333)/10
Формула за израчунавање прве рате школарине за обнову године: (n*1333)/10

80.000 динара – Износ школарине
1.333 динара – Износ преноса једног ЕСПБ
n – број бодова који се преноси из предходних година
10 – Број месечних рата

Након уписа школске године, студенти су у обавези да одаберу изборни предмет који ће слушати у зимском семестру и полагати, и то преко студентског сервиса (on line)

Упутство и начин рангирања

На основу члана 35. Закона о изменама и допунама Закона о високом образовању (Сл.гл.РС бр.99./14) и чл 32-34 Правилника о студијама Високе медицинске школе струковних студија у Ћуприји, дајем следеће

 УПУТСТВО И НАЧИН РАНГИРАЊА ЗА УПИС У ДРУГУ И ТРЕЋУ ГОДИНУ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2014/2015.ГОДИНЕ

 И ове године рангирање студената за упис у школску 2014/2015., друга и трећа година, вршиће се исто као и предходне године, односно на основу броја ЕСПБ бодова и просечне оцене.

Рачунају се ЕСПБ бодови и просечна оцена остварени у школској 2013/2014 години, односно само положени испити из те школске године у коју су уписани први пут. Да би се рангирао за финансирање из буџета, студент мора да оствари најмање 48 ЕСПБ бодова у предходној школској години. Не рачунају се положени испити који су пренети из предходне године, као ни признати испити које је студент положио на другој високошколској установи, у некој од предходних школских година.

Рангирају се сви студенти уписани на тај студијски програм, било да су на терет буџета, било да су самофинансирајући. У буџет улазе студенти са оствареним највећим бројем ЕСПБ и највећом просечном оценом. Број студената који се финансира из буџета је број који је одређен при упису у предходну школску годину.

Број студената друге године 2014/15 који се финасира из буџета

Ред.бр. Назив студијског програма Број студената који се фин.из буџета
1. Струковни физиотерапеут 25
2. Струковни козметичар-естетичар 4
3. Струковна медицинска сестра 51
4. Струковна медицинска сестра-бабица 5
5. Струковни фармацеутски техничар 5

 

Број студената треће године 2014/15 који се финасира из буџета

Ред.бр. Назив студијског програма Број студената који се фин.из буџета
1. Струковни физиотерапеут 40
2. Струковни козметичар-естетичар 6
3. Струковна медицинска сестра 32
4. Струковна медицинска сестра-бабица 6
5. Струковни фармацеутски техничар 6

 

Након извршеног рангирања применом оба критеријума за рангирање, дешавају се неке специфичности. Примера ради, студент који је био на буџету и самофинансирајући студент имају исти број ЕСПБ бодова, у буџет улази онај са бољом просечном оценом.

Како је Акредитациона комисија дала тумачење да се стручна пракса не оцењује нумерички а истовремено је изражена у ЕСПБ бодовима по годинама студија, то ће се при рангирању стручне праксе применити само критеријум који се односи на ЕСПБ бодове.

Да се подсетимо.

Студент који сам плаћа школарину, а у школској 2013/2014. години стекао најмање 37 ЕСПБ бодова, може одмах да се упише у наредну годину студија.

Студент који је у школској 2013/2014. години остварио 60 ЕСПБ бодова може да се упише у наредну годину на студије које се финансирају из буџета ако се рангира у оквиру укупног броја студената чије се студије финансирају из буџета.

Рангирање студената ће се обавити након завршеног октобарског испитног рока. Резултати рангирања као и листе биће објављени у терминима који ће бити накнадно утврђени.

Помоћник директора за правне послове
Гордана Кнежевић,дипл.правник

СВЕЧАНА ДОДЕЛА ИНДЕКСА

studentska knjizica indeks

Свечана додела индекса и пријем бруцоша одржаће се у среду 01.10.2014. године са почетком од 10 часова. Студентима ће се обратити колектив Школе, а након тога ће им бити уручени идекси. После доделе, студенти имају наставу по већ утврђеном распореду.

Афирмативни упис

Предлогом Министарства просвете, науке и технолошког развоја о примени мере афирмативног уписа, два кандидата ромске националности стичу право да се упишу у оквиру квоте у статусу студената који се финансирају из буџета.

Имена кандидата:

 • Јелена Стојиљковић
 • Стефан Јовановић

Допис Министарства просвете, науке и технолошког развоја

Септембарски уписни рок

Јединствена ранг листа пријављених кандидата

Прелиминарна ранг листа пријављених кандидата

Извештаји о пријављеним кандидатима

Извештаји о пријављеним кандидатима на расписани конкурс стављени су на увид јавности и могу се погледати у библиотеци школе, где ће стајати до 22.09.2014. године