Афирмативни упис

Предлогом Министарства просвете, науке и технолошког развоја о примени мере афирмативног уписа, два кандидата ромске националности стичу право да се упишу у оквиру квоте у статусу студената који се финансирају из буџета.

Имена кандидата:

 • Јелена Стојиљковић
 • Стефан Јовановић

Допис Министарства просвете, науке и технолошког развоја

Септембарски уписни рок

Јединствена ранг листа пријављених кандидата

Прелиминарна ранг листа пријављених кандидата

Извештаји о пријављеним кандидатима

Извештаји о пријављеним кандидатима на расписани конкурс стављени су на увид јавности и могу се погледати у библиотеци школе, где ће стајати до 22.09.2014. године

Важно обавештење

Поштовани студенти,
у циљу смањивања могућности грешке приликом рангирања студената за упис наредне године студија у школској 2014/15, молимо Вас да на огласним таблама школе погледате листе са истакнутим ЕСПБ бодовима за сваког студента, оствареним у школској 2013/14 години оствареним закључно са јулским испитним роком (нису евидентирани ЕСПБ бодови остварени за стручну праксу).
Уколико уочите неку неправилност на истакнутим листама или неусаглашеност оцене у индексу и на Вашем налогу у Студентском сервису напишите Захтев за исправку студентској служби најкасније до 10.09.2014. године.

Конкурс 2014/15 – септембарски усписни рок

ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
Са седиштем у Ћуприји

Објављује

К  О  Н  К  У  Р  С

ЗА УПИС СТУДЕНАТА У I ГОДИНУ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА НА ВИСОКОЈ МЕДИЦИНСКОЈ ШКОЛИ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015 ГОДИНУ

I У прву годину струковних студија за стицање високог образовања и стручног назива Струковни козметичар естетичар и Струковна медицинска сестра бабица школске 2014/2015 године на Високој медицинској школи струковних студија са седиштем у Ћуприји, за други конкурсни рок пријављује укупно 8 места за самофинансирајуће студенте, од чега 1 место за студијски програм Струковна медицинска сестра бабица и 7 места за студијски програм Струковни козметичар естетичар.

У прву годину основних студија може се уписати лице са стеченим средњим образовањем у четворогодишњем трајању и то:

 1. Струковна медицинска сестра-бабица – Средња медицинска школа (сви смерови) – полаже се пријемни испит из биологије.
 2. Струковни козметичар естетичар – Средња хемијска школа, средња медицинска школа (сви смерови), средња козметичарска школа, гимназија и средња фармацеутска школа, све четворогодишње средње школе – полаже се  пријемни испит из хемије и биологије.

II ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА

1 и 2 септембра 2014 године, на шалтерима службе од 9 до 17 сати.

Кандидат приликом пријављивања подноси на увид оригинална документа а оставља фотокопије следећих докумената:

 1. Извод из матичне књиге рођених не старији од 6 месеци;
 2. Сведочанства свих разреда завршене средње школе;
 3. Диплома о положеном матурском испиту;
 4. Пријаву на конкурс која је садржана у информатору;
 5. Доказ о уплати накнаде од 4.000,00 динара за полагање пријемног испита (уплату извршити на рачун: 840-1380666-30)

III ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА 05.09.2014. год. са почетком у 10 сати.

IV ОБЈАВЉИВАЊЕ ЈЕДИНСТВЕНЕ РАНГ-ЛИСТЕ – 05.09.2014. годин у 17 сати.
Рок за приговоре 08.09.2014. године до 10 сати.
Одлука директора по приговорима 08.09.2014. године у 12 сати.
Рок за жалбе Савету школе 09.09.2014. године до 10 сати.
Одлука Савета 09.09.2014. у 12 сати.

IV а КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА – 10.09.2014.године у 10 сати.

V УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА од 11.09. до 12.09.2014. године од 8 до 15 сати.
Кандидат који стекне право уписа подноси:

 • оригинална документа;
 • два обрасца ШВ 20;
 • индекс;
 • две фотографије формата 3,5х4,5 цм;
 • доказ о уплати школарине, осигурања и лекарско уверење.

ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ

 • за домаће држављане износи 80.000,00 динара;
 • за стране држављане износи 1.500,00 евра у динарској противвредности.

Услови за одређивање редоследа кандидата, конкурсни рокови и остали услови биће усклађени са одредбама Заједничког конкурса.

Ћуприја, 21.07.2014. године.

Директор школе
Проф. др Татјана Симовић

Извештај о посети студената Клиничком Центру Србије

Студенти студијског програма струковна медицинска сестра и струковна медицинска сестра- бабица Високе медицинске школе струковних студија у Ћуприји 8.05.2014. посетили су Клинички Центар Србије (КЦС). Ова стручна посета организована је у оквиру практичне наставе из предмета Здравствена нега у хирургији и Здравствена нега у интерној медицини. Студенти су стручну посету остварили у пратњи наставника вештина Надице Динић и Сунчице Ивановић. Посета Клиничком центру Србије започела је разговором са мастер организатором здравствене неге Тањом Ракић, која је поздравила студенте испред руководства КЦС и кратким документарним филмом упознала студенте са историјом, организацијом, делатностима и ресурсима КЦС.

Након тога студенти су у пратњи мастер организатора здравствене неге Олге Симић кренули у обилазак установа предвиђеним планом и програмом. Најпре су посетили Клинику за кардиохирургију тј. салу за катетеризацију срца. Студенти су имали прилику да се упознају са специфичностима организације и спровођења инвазивне кардиолошке дијагностике у раду с болесником у акутној фази инфаркта миокарда, тј. извођења перкутане коронарне интервенције ПЦИ.

У јединицама интензивне неге на Клиници за кардиохирургију и васкуларну хирургију, студенти су имали прилику да се упознају са специфичностима организације и рада у овим јединицама, тј. са медицинском опремом која се користи у јединицама интензивне неге, интервенцијама медицинских сестара у раду с болесником усмерене на витално збрињавање болесника.

Ова посета омогућила је студентима Високе медицинске школе струковних студија у Ћуприји да прошире своја знања о примени нових технологија, нових медицинских процедура у дијагностици и лечењу.

 

Подносилац извештаја
Сунчица Ивановић

Извештај о посети студената Војномедицинској академији у Београду

По програму предвиђеном у оквиру практичне наставе студенти Високе медицинске школе струковних студија у Ћуприји студијске групе Струковна медицинска сестра су 08.05.2014. године били у планираној посети Војномедицинској академији у Београду.

Групу је чинило 39 студената завршне године студијског програма Струковна медицинска сестра, а са студентима су били наставници вештина Високе медицинске школе струковних студија у Ћуприји Маст. дипл. организ. здрав. неге Чедомирка Станојевић и Маст. дипл. организ. здрав. неге Ивана Вукосављевић.

10313033_723898507651477_1111963919565120686_n

10177366_872995846049929_8400043275521805675_nНакон планираног пријема у 9 х, студентима се обратила главна медицинска сестра установе Верица Миловановић пожелевши им добродошлицу и укратко их упознала са актуелним трендовима кретања сестринске професије у Европи и свету, ситуацијом у нашој земљи и очекиваним променама у образовању, едукацији, планирању хуманих ресурса и здравствене неге. Студентима је у сали централног хола Поликлинике приказан и кратак филм о историјату и развоју ВМА и новим стандардима и савременим методама у стерилизацији.

Након тога студенти су у пратњи наставника вештина, према претходно утврђеној сатници и распореду програмског садржаја, уз стручну и организациону помоћ главних сестара Центара и Клиника, кренули у обилазак ВМА.

Студенти су имали прилику да се упознају са савременом организацијом рада у сестринској пракси. То подразумева примену нових метода и софистициране медицинске опреме, савремене трендове и стандарде у планирању, имплементацији, реализацији и евалуацији здравствене неге, као и одговорности, ризике, услове рада и специфичне ситуације у свакодневној клиничкој пракси.

У оквиру планираног садржаја студенти су обишли:

 • Централну стерилизацију
 • Центар хитне помоћи (амбуланте за дијадностику и лечење ургентних стања, операционе сале и стационар)
 • Клинику за општу хирургију
 • Клинику за анестезиологију и интензивну терапију
 • Клинику за ургентну интерну медицину
 • Клинику за ургентну и клиничку токсикологију

Студенти су били распоређени у групама и у току обиласка вршена је замена по Клиникама и Центрима заједно са наставницима вештина.

Посета студената заврсних година Војномедицинској академији и Клиничком центру Србије у оквиру сарадње са наставним базама, иницирана од стране менаџмента Високе медицинске школе струковних студија у Ћуприји, пружа могућност студентима и наставном кадру за креативнију, квалитетнију и ефикаснију реализацију програма практичне наставе. Студентима пружа могућност да се упзнају са планирањем и организовањем службе здравствене неге у оквиру специфичних тимова где се сестринске процедуре изводе софистицираном медицинском опремом по најсавременијим смерницама и стандардима, те да на тај начин повећају свој теоријски и практични квантум знања. С друге стране наставницима вештина је омогућено да реализују практичну наставу на квалитетнији начин чиме се постиже већа оспособљеност студената да у клиничкој пракси, као високошколован компетентан кадар, имплементирају савремене поступке и процедуре како у организовању сестринске службе тако и у пружању ефикасније, рационалније, безбедније, економичније и висококвалитетне здравствене неге корисницима.

Чедомирка Станојевић
Ивана Вукосављевић

Упис студената 2014/2015 године

УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА je 14., 15. и 16. јула 2014. године од 9 до 18 сати.
Приликом уписа, кандидати подносе следећу документацију:

 1. Оригинале дипломе и сведочанстава из средње школе, за све четири године;
 2. Оригинал извода из матичне књиге рођених;
 3. Лекарско уверење за даље школовање, не старије од шест месеци;
 4. 2 попуњена ШБ20 обрасца (ћириличним писмом, узимају се у Школи);
 5. Уредно попуњен (ћириличним писмом, купује се у Школи) и потписан индекс;
 6. 2 фотографије формата 3,5 х 4,5;
 7. Доказ о уплати прве рате школарине (за самофинансирајуће студенте прва рата је 20,000 динара);
 8. Доказ о уплати осигурања (400 динара);
 9. Попуњен упитник за бруцоше (добијају га приликом куповине индекса, ШВ20 и сл.)

 

Коначне ранг листе:

Јединствене ранг листе:

Распоред кандидата за полагање по салама

Прелиминарна ранг листа пријављених кандидата

Конкурс 2014/15

Опште информације у вези са уписом

К О Н К У Р С
ЗА УПИС СТУДЕНАТА У I ГОДИНУ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА НА
ВИСОКОЈ МЕДИЦИНСКОЈ ШКОЛИ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015 ГОДИНУ

I У прву годину основних струковних студија Висока медицинска школа струковних студија , уписаће укупно 354 студената,од тога 90 студената који се финансирају из буџета и 264 самофинансирајућа студента, на следећим студијским програмима:

Ред. бр. Назив студијског програма Број студената који се фин. из буџета Број студената који плаћају школарину
1. Струковни физиотерапеут 22 58
2. Струковни козметичар-естетичар 2 28
3. Струковна медицинска сестра 51 109
4. Струковна медицинска сестра-бабица 5 19
5. Струковни фармацеутски техничар 5 19
6. Струковни медицински радиолог 5 31
Укупно: 90 264

 

У прву годину основних студија може се уписати лице са стеченим средњим образовањем у четворогодишњем трајању и то:

 1. Струковни физиотерапеут – Средња медицинска школа, гимназија или средња ветеринарска школа – полаже се пријемни испит из физике и биологије.
 2. Струковни козметичар естетичар – Средња хемијска школа, средња медицинска школа, средња козметичарска школа, гимназија и средња фармацеутска школа-полаже се пријемни испит из хемије и биологије.
 3. Струковна медицинска сестра – Средња медицинска школа – полаже се пријемни испит из биологије и здравствене неге.
 4. Струковна медицинска сестра – бабица – Средња медицинска школа – полаже се пријемни испит из биологије.
 5. Струковни фармацеутски техничар – Средња фармацеутска школа, гимназија,средња медицинска школа, средња козметичарска школа – полаже се пријемни испит из хемије и биологије.
 6. Струковни медицински радиолог – Средња медицинска школа свих смерова, гимназија, све одговарајуће четворогодишње школе – положен квалификациони испит из физике и биологије.

ПРВИ КОНКУРСНИ РОК

II ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА 02., 03. и 04. јула 2014. год. од 9 до 18 сати.

Кандидат приликом пријављивања подноси на увид оригинална документа, а оставља фотокопије следећих докумената:

 1. Извод из матичне књиге рођених не старији од 6 месеци;
 2. Сведочанства свих разреда завршене средње школе;
 3. Диплома о положеном матурском испиту;
 4. Пријаву на конкурс која је садржана у Водичу за студенте;
 5. Доказ о уплати накнаде од 4.000,00 динара за полагање пријемног испита (уплату извршити на рачун: 840-1380666-30)
  Списак пријављених кандидата објављује се 04. јула у 19 сати.

III ПРИЈЕМНИ ИСПИТ се полаже 09. јула 2014. године у 10 сати.

IV ОБЈАВЉИВАЊЕ ЈЕДИНСТВЕНИХ РАНГ-ЛИСТА 10. јула до 10 сати.

 • Увид у тест и подношење приговора – 10. јула од 12 до 14 сати и 11. јула од 9 до 11 сати.
 • Одлука директора по уложеним приговорима – 11. јула у 12 сати.
 • Жалба Савету школе на одлуку директора – 11. јула од 12 до 14 сати.
 • Одлука Савета 11. јула у 15 сати.

IVa КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА – 12. јула у 10 сати.

V УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА 14., 15. и 16. јула 2014. године од 9 до 18 сати.
Приликом уписа, кандидати подносе следећу документацију:

 1. Оригинале дипломе и сведочанстава из средње школе, за све четири године
 2. Оригинал извода из матичне књиге рођених
 3. Лекарско уверење за даље школовање, не старије од шест месеци
 4. 2 попуњена ШБ20 обрасца
 5. Уредно попуњен (ћириличним писмом) и потписан индекс
 6. 2 фотографије формата 3,5 х 4,5
 7. Доказ о уплати прве рате школарине (за самофинансирајуће студенте)
 8. Доказ о уплати осигурања
 9. Попуњен упитник за бруцоше (добијају га приликом куповине индекса, ШВ20 и сл.)

ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ

 • за домаће држављане износи 80.000,00 динара;
 • за стране држављане износи 1.500,00 евра у динарској противвредности.

Услови за одређивање редоследа кандидата, конкурсни рокови и остали услови биће усклађени са одредбама Заједничког конкурса.

 

Ћуприја, 05.06.2014. године.

Висока медицинска школа струковних студија из Ћуприје

 

Улога образовања у стварању стручних и компетентних грађана

Nesebar 2

Улога образовања у стварању стручних и компетентних грађана (Извештај са XII међународне конференције, Несебар, Бугарска, 2014.) Проф. др Татјана Симовић   У последње две деценије намеће се као изазов питање како прићи младима да би, на њима адекватан начин, стекли одређене компетенције, знања и вештине који су битни како за професију којом ће се бавити, […]